THE VAT HOUSE

THE VAT HOUSE

Sinds de open grenzen in de Europese Unie worden de bedrijven meer en meer geconfronteerd met btw-verplichtingen. Dit zowel in België als in de andere EU-lidstaten. Terzelfder tijd ontwikkelen bedrijven zich meer en meer internationaal.

Het is voor bedrijven geen sinecure om op de hoogte te zijn en te blijven van de eigen btw-wetgeving, de Europese btw-richtlijnen en rechtspraak én de nationale btw-wetgeving van de andere landen. De btw-problematiek beheersen en bedrijven in regel laten zijn met de diverse btw-verplichtingen vereist een hoog niveau van ervaring en kennis.

THE VAT HOUSE haar missie is om de bedrijven in deze moeilijke opdracht te assisteren. THE VAT HOUSE is dan ook gespecialiseerd in btw, en kan u desgevallend ook assisteren inzake Intrastat.

VAT TRAINING

Basisopleiding btw
3 dagen online donderdagen 10, 17 en 24 oktober

10
oktober
09u00 - 17u00

€ 1.100 excl. BTW

IK SCHRIJF ME IN

Dhr. / Mevr.

Naam deelnemer (*)

Voornaam deelnemer (*)

ITAA-lidnummer deelnemer
(indien van toepassing)

Email deelnemer (eigen e-mailadres!) (*)
(Voor deelname via MS Teams, verzending syllabus en deelnameattest)

Ingeschreven door (naam)

Onderneming (*)

Adres (straat nummer bus) (*)

Postcode (*)

Stad/gemeente (*)

Btw-identificatienummer (*)

Telefoon (*)

GSM

Contactpersoon/dienst facturatie

Functie

E-mail (voor de elektronische factuur) (*)

Bestelbon - ordernummer (PO) - referentie te vermelden op factuur

KMO-portefeuille projectnr
(indien van toepassing)

Bijzondere instructies?

 

Basisopleiding btw 3 dagen online
10, 17 en 24 oktober